en | et

Pesumaja teenus Kohilas

 

MTÜ Kohila Turvakeskus "Katikodu" osales Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK 2016 aasta Teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvoorus projektiga "Pesumaja teenus Kohilas". Projekt sai KÜSK´i poolt rahastuse 19 953,92 euro ulatuses. 

Projekt käivitub 2016 aasta septembris. 

Projekti eesmärk:

  • pesumaja teenuse arendamine; •
  • Erivajadusega inimestele töötamise võimaldamine; •
  • Innovaatilise teenuse arendamine ja pakkumine.

Lühikokkuvõte: Projektiga arendatakse pesumaja teenust Kohila vallas, kus töötavad erivajadusega inimesed. Erivajadusega inimesed saavad juhendatud töötamise võimalust temale sobivas keskkonnas.
Pesumaja teenus hõlmab endas asutuste, firmade, Kohila piirkonna elanike ning Kohila valla eakate, abivajajate pesude pesemist ja triikimist. Teenuse pakkumisega lahendame erivajadustega inimeste tööhõive probleemi Raplamaal. Projektiga pakutakse uut ja innovaatilist teenust Kohila vallas. Teenuse pakkumise teeb innovaatiliseks meie teenuse sihtrühm, kelleks on erivajadusega inimene. Uus lahendus teeb Kohila elanikkonna elu kergemaks, mugavamaks ja paremaks. Innovatsiooni loomisel lähtume oma klientuurist, kelleks on Kohila valla eakad, jt abivajajad ning Kohila piirkonna elanik.
Koostööpartneriks on Tallinna Pesumaja, kes on tegevuse suunanud suurklientidele. Teiseks vajalikuks koostööparneriks on Kohila vallavalitsus, kes on meie teenuse tarbija. Kohila Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga koostöös saavad pesupesemist teenust eakad jt abivajajad. Pesumaja teenust hakkame pakkuma Töö- ja Õppekeskuses Kohila alevikus. Töö – ja Õppekeskuses on orienteeritud pakkuma erivajadusega inimestele erinevaid sotsiaalteenusid.

Vaata ka meie facebooki kodulehekülge!

 www.facebook.com/katikodu