Katikodust

MTÜ Kohila Turvakeskus

MTÜ Kohila Turvakeskuse alusepanija ja idee algataja on Ester Laus. 1993. aastal alustasime erivajadustega isikute päevakeskusega Kohilas, millest 1996. aastal tekkis võimalus edasiarenemiseks – puuetega inimeste kodu rajamine. MTÜ Kohila Turvakeskus „Katikodu“ tegutseb alates 2001. aastast intellektipuudega noorte täisealiste koduna. Alaliselt elab Katikodus 15 intellektipuudega täisealist inimest, kes on pärit erinevatest Eesti paikadest. Koos elamise eesmärk on oma elu korraldamine koostöös tegevusjuhendajaga. Elanikud vajavad võimalust tegevusteks, mis vastavad nende arengutasemele ja kannavad endas kindlat tähendust. Kogukonnas elamise teenusel on 15 elanikku.

Oleme avanud Töökeskuse erivajadusega inimestele Kohila alevikus. Töökeskuses pakume töötamise ja õppimise võimalust erivajadusega inimestele. Pakume erinevaid sotsiaalteenuseid, sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust, ISTE projekti teenuseid. Samuti teeme koostööd Raplamaa ettevõtetega. Töötamine Töökeskuses toimub erinevates töötubades nagu puutöökoda, pesumaja ja käsitöötuba. Käsitöötoas valmistatud tooteid saab osta Töökeskuse poest. 

Külasta ka meie facebooki kodulehekülge: www.facebook.com/katikodu

MEIE PÕHIMÕTTED

• Ühingu peamine eesmärk on erihoolekande teenuste ja sotsiaalteenuste osutamine Kohila piirkonnas.
• Oleme oma eesmärgiks seadnud psüühiliste erivajadustega isikutele rehabilitatsiooni – ja ülalpidamisteenuse osutamist asutuses ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamist Kohila valla psüühilise erivajadusega inimestele.
• Psüühiliste erivajadustega inimestele ühisürituste korraldamine.

Kes me oleme?

MTÜ Kohila Turvakeskus

“Katikodu” on intellektipuudega täisealiste kodu, mis asub Vilivere külas, Kohila vallas. Praegu elab Katikodus 15 elanikku vanuses 20-40. Lisaks neile saavad erinevaid teenuseid Kohila piirkonnas elavad abivajavad inimesed. MTÜ Kohila Turvakeskuse Kohila alevikus asuvas Töökeskuses pakutavad teenused hõlmavad nii töötubade tegevusi, nõustamisteenust ja teraapiaid, et paremini toime tulla oma igapäevase eluga. Pakume täisealisele erivajadusega inimesele ja eakatele päevahoiuteenust.

PÕHIKIRI