MTÜ Kohila Turvakeskuse alusepanija ja idee algataja on Ester Laus. 1993. aastal alustasime erivajadustega isikute päevakeskusega Kohilas, millest 1996. aastal tekkis võimalus edasiarenemiseks – puuetega inimeste kodu rajamine. MTÜ Kohila Turvakeskus „Katikodu“ tegutseb alates 2001. aastast intellektipuudega noorte täisealiste koduna. Alaliselt elab Katikodus 12 vaimupuudega noort, kes on pärit erinevatest Eesti paikadest. Koos elamise eesmärk on oma elu korraldamine koostöös tegevusjuhendajaga. Elanikud vajavad võimalust tegevusteks, mis vastavad nende arengutasemele ja kannavad endas kindlat tähendust. Kogukonnas elamise teenusel on 15 elanikku ja igapäevaelu toetamise teenust kasutavad 8 klienti. Katikodus pakutakse kahte riiklikku teenust vaimupuudega täisealisele isikule.

Oleme avanud Töö- ja Õppekeskuse erivajadusega inimestele Kohila alevikus. Töö- ja Õppekeskuses pakume töötamise ja õppimise võimalust erivajadusega inimestele. Pakume erinevaid sotsiaalteenuseid ja teeme koostööd Raplamaa ettevõtetega. Töötamine toimub erinevates töötubades. Käsitöötoas valmistatud tooteid saab osta Töö – ja Õppekeskuse poest. 

Külasta ka meie facebooki kodulehekülge: www.facebook.com/katikodu