Meie põhimõtted

• Ühingu peamine eesmärk on sotaiaalteenuste osutamine Kohila piirkonnas.
• Oleme oma eesmärgiks seadnud psüühiliste erivajadustega isikutele rehabilitatsiooni – ja ülalpidamisteenuse osutamist asutuses ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamist Kohila valla psüühilise erivajadusega inimestele.
• Psüühiliste erivajadustega inimestele ühisürituste korraldamine.
• Koolitus – ja teavitustööga tegelemine.
• Üks oluline ülesanne on vaimupuudega inimestele jõukohase töö pakkumine, arvestades nende vajadustega, oskuste arendamisega ja säilitamisega.
• Toetada Katikodu vaimupuudega noori õppimisvõimaluste leidmisel.
• Suurendame puuetega inimeste sotsiaalset kaasatust aktiivsemaks ühiskonnaelus osalemiseks.
• Teeme koostööd Kohila valla noortekeskusega ja lasteaedadega, eesmärgiga teadvustada lastele ja noortele meie ümber elavatest teistsugustest inimestest.
• Kohaliku kogukonnaga koostöö suurendamine.