Koduteenus

Koduteenuse osutaja abistab koduteenuse saajat erinevates elukvaliteeti parandavates tegevustes. Samuti nõustab ja abistab koduteenuse saaja lähedast paremate ja efektiivsemate hooldusvõtete kasutamises. Koduhooldusteenus annab võimaluse hoolduskoormusega inimesel liikuda tööturule.