Projekt “Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas”

PROJEKT „Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas“

MTÜ Kohila Turvakeskus  osaleb koostöös Kohila Vallavalitusega Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

Projekt arendab Kohila vallas erinevaid sotsiaalteenuseid. 

Arendatakse välja integreeritud hoolekandeteenused, päevahoiuteenus hooldusvajadusega inimesele ning nõustamisteenus hoolduskoormusega ja hooldusvajavale inimesele. 

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. 

Teenused mida pakutakse projekti raames:

  1. Päevahoiuteenus 
  2. Koduteenus
  3. Nõustamisteenus
  4. Integreeritud hoolekandeteenused

Koduhooldusteenus ja nõustamisteenused toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas. Päevahoiuteenust pakutakse hooldustvajavale inimesele, et vähendada hooldukoormust pereliikmetel. 

Projekt võimaldab tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021

Projekti kogumaksumus on 241 654,00 eurot, millest omafinantseering 60 413,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 181 240,50 eurot.

Vaata ka meie facebooki kodulehekülge!

 www.facebook.com/katikodu