Töötamise rehabilitatsioon

Tööalast rehabilitatsiooni vahendab ja rahastab Eesti Töötukassa ning seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis seisneb sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud rehabiliteerivates tegevustes. Teenus on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalane rehabilitatsioon Kohila Tegevus- ja teraapiakeskuse võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:


Kuidas taotleda tööalast rehabilitatsiooni?

Pöördu Eesti Töötukassa poole, kus teenuste konsultant hindab sinu teenusevajadust ja lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärk. Seejärel valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse ning lepite temaga kokku sobiva alustamise aja.

Teenust osutatakse aadressil:
Vabaduse 1/1, Kohila,
79801 Rapla maakond ja
Tööstuse 5, Kohila,
79801 Rapla maakond

Rehabilitatsiooni-teenusele saate ennast registreerida telefonil: 53620794
või
eposti teel:
katikodu.reha@gmail.com